Kontakt

 

MAPROS s.r.o.
Royova č. 24
915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel./fax: +421 32  7710667

Spoločnosť zapísaná v OR okresného súdu Trenčín, oddiel : Sro, vložka číslo 15064/R

IČO : 36339296
DIČ : 2021893170
IČ DPH : SK2021893170
Bankové spojenie : VÚB a.s., pracovisko Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu : 1908545953/0200

Servis a revízie - spotrebiče

Ing. Martin Nemček
mobil 0905 154 852
e-mail : martin.nemcek@mapros.sk

Servis a revízie – rozvody plynu

p. Peter Nemček
mobil 0905 407 582
e-mail : peter.nemcek@mapros.sk

Servis a revízie - regulačné stanice

p. Róbert Klčo
mobil 0905 203 783
e-mail : robert.klco@mapros.sk

Ekonomické oddelenie

p. Katarína Klčová
mobil 0907 288 116
e-meil : katarina.klcova@mapros.sk