Plynové zariadenia

 • servis plynových systémov priemyselného vykurovania (tmavé a svetlé infražiariče, teplovzdušné agregáty výrobcov ELTERM, ABSOLUTGAZ, ADRIAN, GEA, MANDÍK, INFRATREND, LEIBER, TECNOCLIMA, ACCORRONI, LERSEN, SCHWANK,...)
 • servis plynových kotlov (stacionárne, závesné, kondenzačné výrobcov BUDERUS, PROTHERM, LEIBER, IMMERGAS, BERETTA, DAKON, FERROLI, TERMOGAS, VIADRUS, LAMBORGHINI, BAXI, GEMINOX, ATTACK, WOLF, RAPIDO, VAILLANT...)
 • servis plynových horákov GB GANZ, WEISHAUPT
 • servis, opravy, montáž, rekonštrukcie, prestavby, funkčné skúšky regulačných staníc zemného plynu (vysokotlakové a strednotlakové výrobcov SČA, TARTARINI, FISCHER-FRANCEL, REVING, KŘIŽÍK, STF KEMIM, GMR ...),
 • montáž, servis, opravy, prestavby membránových uzáverov BAP - VAP, výrobcu ARMAGAS.
 • montáž, rekonštrukcie, skúšky pevnosti a tesnosti - (tlakové skúšky) STL a NTL rozvodov zemného plynu.
 • kontroly tesnosti nadzemných a podzemných rozvodov zemného plynu
 • izolatérske práce na podzemných vedeniach rozvodov plynu
 • vyhľadávanie (lokalizácia) podzemných vedení rozvodov plynu.
 • odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vyhradených plynových technických zariadeniach,
 • sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti vyhradených plynových technických zariadení.
 • zabezpečenie výkonu prvých a opakovaných úradných skúšok, v spolupráci s orgánom dozoru, regulačných staníc plynu (o vstupnom pretlaku nad 0,4 MPa), rozvodov plynu (o prevádzkovom pretlaku nad 0,4 MPa) a zariadení na spotrebu plynu spaľovaním (o výkone jednotlivého zariadenia nad 0,5 MW).