O firme

Naša firma ( bola založená v roku 1990 ) vykonáva komplexné činnosti na vyhradených plynových technických zariadeniach, v zmysle vyhl.č.718/2002 Z.z. a súvisiacich právnych predpisov a noriem platných v Slovenskej republike.

Svoju činnosť vykonávame výhradne pre firmy ( fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby ) ako dodávatelia, resp. subdodávatelia.

Našou snahou je :

  • Spoľahlivo a komplexne uspokojiť požiadavky klienta,
  • Byť profesionálmi vo všetkých našich činnostiach,
  • Trvalé a kontinuálne vzdelávanie našich pracovníkov,
  • Budovať vzťahy s klientmi na báze diskrétnosti, dôvery a dlhodobej spolupráce.

Ďalšou oblasťou, ktorej sa naša firma zaoberá je prenájom vysokozdvižných pracovných plošín.